معرفی شهردار

مهندس علیرضا ملک پور

  • مدرک تحصیلی : مهندسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری
  • متولد :1367
  • سابقه فعالیت : 28/12/98 تا کنون
  • شماره تماس : 038334265976

ایمیل : alimalekpour1902@gmail.com

اهداف : اقتدار و ارتقاء جايگاه شهرداري، احترام به حق و حقوق شهروندي، شتاب در خدمات رساني و توسعه عمران و آباداني شهر و رفاه شهروندان

شهردار:

اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشکیل نشدن شورا، توسط وزیر کشور انتخاب می‌شود. انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر کشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌کند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد. وظایف ادارۀ شهرداری: طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است: 1) احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛ 2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛ 3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛ 4) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛ 5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛ 6) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران؛ 7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که در سطح شهر ساخته می‌شود؛ 8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛ 9) ساختمان و آسفالت کردن کوچه‌ها و معابر عمومی. وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است: شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند؛ و این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت کامل دارد