عملیات روشنایی خیابانها و معابر شهر نقنه ادامه خواهد داشت

عملیات روشنایی خیابانها و معابر شهر نقنه ادامه خواهد داشت

به گفته شهردار نقنه علیرضا ملک پور طی یک ماه گذشته چندین پروژه زیباسازی و روشنائی در شهر نقنه اجرا شد و این روند به لطف خدا ادامه خواهد داشت. از جمله این پروژه ها
روشنائی و زیباسازی میدان بسیج ، روشنائی و زیباسازی میدان انقلاب متصل به خیابان قدس ، روشنائی و زیباسازی محله بنیاد مسکن ، روشنائی و زیباسازی محله قشقائی ها ، می باشد که با هدف بهبود شرایط ایمنی شهروندی و همچنین افزایش رضایتمندی و بالا بردن روحیه نشاط شهروندان اجرا گردیده اند .
تمام منابع مورد نیاز جهت اجرای این پروژه از اعتبارات داخلی شهرداری تامین گردی

شماره گزارش تصویری: 89 یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹