عملیات آسفالت انتهای بلوار امام رضا(ع)

عملیات آسفالت انتهای بلوار امام رضا(ع)

به گزارش روابط عمومی شهرداری با عملیات آسفالت انتهای بلوار امام رضا(ع) ساماندهی ورودی شهر از سمت دهاقان پایان یافت.

به طور شبانه روزی با تلاش کارکنان خدوم شهرداری این محل ساماندهی و عملیات آسفالت آن نیز امروز انجام شد.

اجرای  پروژه آسفالت این محل باعث زیباسازی افزایش ایمنی و تسهیل و تسریع در تردد شهروند می شود.

شهرداری نقنه بر آن بوده تا با اجرای پروژه‌های مختلف رضایت شهروندان را جلب کند و به طور قطع نیز در آینده اقدامات مثبت و موثری در این راستا انجام خواهد گرفت.

شماره گزارش تصویری: 137 یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹