شروع عملیات اجرایی مخزن آب فضای سبز شهر نقنه

شروع عملیات اجرایی مخزن آب فضای سبز شهر نقنه
به گزارش روابط‌عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نقنه عملیات اجرایی ساخت مخزن آب فضای سبز شهر نقنه با ظرفیت‌ ۱۳۰۰۰۰ لیتر جهت مصرف آب فضای سبز شهر شروع به کار گردید. پیش بینی می‌شود پروژه مذکور ظرف مدت ۳ماه آینده به بهره‌برداری برسد. با امید به خداوند متعال با اجرای این طرح سیستم آبرسانی شبکه فضای سبز شهر از جمله بلوار امام رضا (ع) که در سال قبل زیر ساخت های آن آماده گردیده است به صورت مکانیزه آبیاری خواهد شد

شماره گزارش تصویری: 91 یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹