تکمیل و تجهیز چند پارک محله ای در سطح شهر نقنه

اجرای پارکهای محله ای از اولیت های کاری شهرداری نقنه بوده که علاوه بر توسعه سرانه فضای سبز شهری، باعث شادابی و تقویت روحیه شهروندان ساکن در محلات مختلف شهر خواهد شد.
در همین راستا کار تکمیل و اجرای پارک محله ابوذر و محله بنیاد مسکن از جمله این موارد است. سنگ کاری ، گل کاری ، نصب تجهیزات روشنایی، نصب وسائل ورزشی، مبلمان پارکی و … از جمله اقداماتی است که در خصوص تکمیل این پارک ها انجام شده است

شماره گزارش تصویری: 93 یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹