اولین نشست شورای فرهنگی، هنری، اجتماعی شهرداری های استان

اولین نشست شورای فرهنگی، هنری، اجتماعی شهرداری های استان به ریاست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نقنه: اولین نشست شورای فرهنگی هنری اجتماعی شهرداری های استان چهار محال و بختیاری به ریاست مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور شهرداران ، کارشناس روابط عمومی و کارشناسان مالی شهرداری های استان برگزار گردید .

مدیر کل دفتر امور شهری و شورای های استانداری در این نشست گفت:

تشکيل شوراي فرهنگي، هنري، اجتماعي شهرداري هاي تابعه استان ضروري است . و جاي اين شورا سالها در مجموعه شهرداريهاي استان خالي بود و تشکيل اين شورا مي تواند زمينه هم انديشي ، تبادل و انتقال تجربيات کارشناسان فعال حوزه فرهنگي شهرداري ها ي استان را فراهم نمايد .

محمدعلی طاهری با اشاره به نقش بي بديل فرهنگ و فرهنگ سازي در توسعه شهري افزود: شهرداران توجه به مقوله فرهنگ را از اهم فعاليت هاي کاري خود بدانند.

وی در پایان  به تشریح  بودجه سال  1401 شهرداری ها پرداخت .

 

 

کد خبر: 334 شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰