دیوارنگاری های زیبا در شهر نقنه

از برنامه های مدون شهرداری نقنه دیوارنگاری و رسیدگی به فضای محیطی شهری می باشد تا بتوان با ترکیب نقوش، خلاقیت طرحها و ترکیب رنگها نشاط و شادابی را سوای زندگی ماشینی برای شهروندان گرامی فراهم نمود.

کد خبر: 229 شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰