اجرای فاز اول مسیر دسترسی طرح (تفریحی- گردشگری- خدماتی-تجاری) شمال بلوار امام رضا(ع) حد فاصل مسیل چشمه سفید نقنه تا میدان بسیج

در راستای تسهیل عبور و مرور و مسیر مناسب دسترسی به طرح چشم انداز شمال بلوار امام رضا(ع) عملیات اجرایی این مسیر به طول 700 متر و عرض 13 متر با حجم عملیات خاکی  با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 200 میلیون ریال به بهره برداری رسید .

اجرای عملیات شامل:

9100 متر مکعب خاک برداری اراضی کشاورزی

5400 متر مکعب خاک ریزی تا  عملیات بیس ریزی

2800 متر مکعب عملیات بیس ریزی

کد خبر: 209 یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰