پارکینگ ماشین آلات سنگین شهرداری نقنه

این طرح در اراضی موسوم به اراضی قریه نقنه واقع در ضلع جنوبی جاده نقنه بروجن حد فاصل مجموعه خدمات رحیمی و ساختمان فعلی شهرداری نقنه قرار دارد.

اهداف طرح: ایجاد درآمد توسعه پایدار جهت مجموعه شهرداری نقنه، ایجاد اشتغال ، ایجاد آرامش اجتماعی و رفع دغدغه های مردمی و رانندگان و کامیون داران در شهر نقنه جهت یک مکان امن در خصوص پارک ماشین آلات سنگین و نهایتا رفع آلودگی های صوتی و رضایت شهروندی

طرح پارکینگ ماشین آلات سنگین شهرداری نقنه یکی دیگر از طرحهای بزرگ توسعه درآمد پایدار شهری جهت چشم انداز شهر نقنه می باشد که با اولویت رفع دغدغه های اجتماعی شهروندان و کامیون داران به اخذ مجوز از مراجع ذیربط  گردید.

این طرح پس از طی مراحل قانونی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری اداره کل جهاد کشاورزی استان موفق به اخذ مجوز تغییر کاربری به مساحت 2 هکتار در فاز اول گردید( که در طرح های توسعه بعدی کل طرح به مساحت 6 هکتار خواهد رسید ) و بعد از آن با توجه به قرار گیری طرح در حریم شهر نقنه در کارگروه امور زیربنایی استان در 4 مرحله مورد ارزیابی فنی قرار گرفت و مورد تصویب رئیس کارگروه (استاندار) رسید و در بهمن 99 پس از سه سال تلاش و پیگیری مجموعه شهرداری وشورای اسلامی در شورای برنامه ریزی استان موفق به اخذ مجوز گردید. طرح با توافق سهم 70درصدی شهرداری نقنه و 30درصدی مالکین اراضی مورد تصویب قرار گرفت. در این مجموعه علاوه بر پارکینگ ماشین آلات سنگین کاربری های متنوع از جمله معاینه فنی ماشین آلات سنگین، پارکینگ خودروهای توقیفی، مهامنسرا، خدمات خودورئی و تجاری و …پیش بینی گردیده است که در سال 1400 مراحل حصارکشی و پارکینگ ماشین آلات سنگین به بهره برداری خواهد رسید .  در نهایت با مساحت بالغ بر 6 هکتار به بهره برداری کامل خواهد رسید. از همکاری و مشارکت مالکین قریه مورد توافق تقدیر و تشکر و می نمائیم.

کد خبر: 196 پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹