تعریض و زیباسازی خیابان شهید تربتی

تعریض و  زیباسازی خیابان شهید تربتی

نظر به اولویت تردد از ضلع شرق به غرب شهر از خیابان شهید تربتی و ترافیک عبوری با توافق صورت گرفته و همچنین مشارکت مالکین ضلع جنوبی آن معبر عقب نشینی و تعریض، صورت گرفت . اقداماتی که در این خیابان انجام گرفت شامل اجرای کلیه شبکه های آب و فاضلاب جهت مشترکین ، تخریب و نوسازی ، اجرای جوی و جدول، تعویض کامل شبکه روشنائی برق، و استفاده از بروزترین سیستم روشنایی و زیباسازی و نورپردازی در خیابان که با اجرای آسفات در سال 99 به بهره برداری خواهد رسید. اعتبار هزینه شده جهت تعریض 2میلیارد و پانصد میلیون ریال و آسفالت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد.

 

کد خبر: 179 چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹