عملیات زیباسازی میدان آزادی شهر نقنه

از ابتدای سال جاری با آغاز پروژه های شهرداری ؛ مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر نقنه ،ساماندهی و زیباسازی ورودی ها و میادین شهر نقنه در دستور کار قرار گرفت و از جمله آن میدان آزادی در اولویت می باشد که عملیات زیباسازی آن شروع شده است و ۸۰ درصد هزینه پروژه مذکور از  منابع  داخلی شهرداری و با استفاده از تجهیزات، ماشین آلات و نیروهای انسانی شهرداری در حال انجام می باشد که باعث کاهش هزینه های مالی شهرداری خواهد بود.

کد خبر: 55 دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹