اجرایی مخزن آب فضای سبز شهر نقنه

عملیات اجرایی ساخت مخزن آب فضای سبز شهر نقنه با ظرفیت‌ ۱۳۰۰۰۰ لیتر جهت مصرف آب فضای سبز شهر از ابتدای سال جاری شروع به کار گردید. پیش بینی می‌شود پروژه مذکور ظرف مدت ۳ماه آینده به بهره‌برداری برسد. با اجرای این طرح سیستم آبرسانی شبکه فضای سبز شهر از جمله بلوار امام رضا (ع) که در سال قبل زیر ساخت های آن آماده گردیده است به صورت مکانیزه آبیاری خواهد شد.

کد خبر: 57 دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹